Het staat vrij om u rechtstreeks te wenden tot een gerechtsdeurwaarder. De meeste, zoniet alle kantoren van gerechtsdeurwaarders bieden naast het uitvoeren van ambtshandelingen ook andere dienstverlening zoals incasso en juridisch advies. Het verschil tussen gratis deurwaarder en de gerechtsdeurwaarder is, dat de diensten van gratis deurwaarder kunnen worden uitgevoerd op basis van no cure no pay en procesfinanciering. Het is gerechtsdeurwaarders niet toegestaan ambtshandelingen gratis uit te voeren.

 

De tarieven van gerechtsdeurwaarders voor de wettelijke taken (ambtshandelingen) worden door de overheid vastgesteld. Gerechtsdeurwaarders mogen alleen de kosten die staan in de BTAG (besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders) aan een debiteur in rekening brengen. Bent u opdrachtgever en heeft u geen afspraken gemaakt, dan kan het gebeuren dat de kosten die de deurwaarder bij u in rekening brengt, hoger zijn dan de debiteur moet voldoen. Vooral bevragingsinformatie zoals raadplegen Kamer van Koophandel, Digitaal beslagregister, BRP (basisregistratie personen) kunnen aardig oplopen. Daarnaast hanteren veel gerechtsdeurwaarderskantoren hoge dossierkosten en soms brengen ze ook administratiekosten in rekening.

 

Bij gratis deurwaarder weet u precies waar u aan toe bent, doordat we vooraf afspraken maken en niet achteraf naar de voorwaarden verwijzen. Heeft u een vonnis of beschikking, dan kunnen wij dat voor u tegen een fee uitvoeren. Gratis deurwaarder betaalt de kosten, ook als later blijkt dat de debiteur geen verhaal biedt en bij incasseren van de vordering staat u een percentage van de hoofdsom van uw vordering af als fee.


 

 

 

Vrije keuze gerechtsdeurwaarders

Vrije keuze Gerechtsdeurwaarder