Vonnis betekenen

 

Na het uitbrengen van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder is zijn werk als ambtsdrager klaar en komt de deurwaarder pas weer in beeld als de rechter uitspraak heeft gedaan en vonnis heeft gewezen. Het vonnis wordt aan een jurist of advocaat die partijen in de procedure juridisch hebben bijgestaan toegestuurd. De jurist of advocaat stellen vervolgens vast of een gerechtsdeurwaarder kan worden ingeschakeld om het vonnis aan de wederpartij te kunnen betekenen. De gerechtsdeurwaarder die het vonnis moet gaan betekenen, controleert ook nog eens of het vonnis voldoet aan de voorwaarden om te kunnen worden betekend. Het vonnis van de rechtbank moet zijn voorzien van een "stempel" met het opschrift "In naam van de Koning". Deze tekst staat bijna altijd op de eerste pagina van het vonnis. Voorts moet het vonnis op het laatste blad zijn voorzien van een regel: "Voor grosse afgegeven aan ........". Daarmee levert de grosse ook een executoriale titel op voor vorderingsrechten die uit het vonnis blijken.

 

Voorbeeld: meneer A heeft geld geleend van meneer B, maar wil dat niet terugbetalen. Meneer B is een rechtzaak gestart en heeft aan de rechter gevraagd om meneer B te veroordelen tot het terugbetalen van het geld. De rechter geeft meneer B gelijk en legt in het vonnis vast wat meneer A aan meneer B moet betalen. Het vonnis wordt met een grosse afgegeven en daarmee kan de gerechtsdeurwaarder betaling van meneer A afdwingen.

In het geval van meneer A gaat de gerechtsdeurwaarder naar het adres waar meneer A verblijft en geeft het vonnis af met bevel tot betaling, meestal binnen twee dagen nadat het vonnis is betekend. Als niemand op het adres aanwezig is, dan laat de deurwaarder het betekende vonnis achter in de brievenbus of andere daarvoor in aanmerking komende plek.

 

Vonnis executeren door gerechtsdeurwaarder

 

Over Gerechtsdeurwaarders